کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس در پایگاه علمی سیویلیکا منتشر خواهد شد
1398/08/02

پژوهشگران عزیز، به اطلاع میرساند بر طبق قرارداد منعقد شده فی ما بین دبیرخانه کنفرانس و پایگاه سیویلیکا، کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس در پایگاه علمی سیویلیکا منتشر خواهد شد.

همچنین این مقالات در پایگاه کنسرسیوم محتوای ملی نیز منتشر خواهد شد. مقالات برتر کنفرانس نیز برای ژورنال های معتبر داخلی و خارجی ارسال خواهد شد.

 

پژوهشگران، اساتید و دانشجویان رشته های ذیل مقالات خود را برای دبیرخانه ارسال کنند:

علوم کشاورزی (کلیه گرایش ها)

علوم جغرافیایی (کلیه گرایش ها)

علوم منابع طبیعی (کلیه گرایش ها) 

علوم محیط زیست (کلیه گرایش ها) 

علوم انرژی (کلیه گرایش ها)

علوم گردشگری (کلیه گرایش ها) 

علوم مدیریتی (کلیه گرایش ها)

و کلیه رشته های مرتبط