امکان صدور گواهینامه حضور و شرکت، کمیته علمی، کمیته داوران
1398/09/06

 بر اساس آخرین مصویه شورای سیاستگذاری کنفرانس مورخ 5 آذرماه 98، پژوهشگرانی که شرایط حضور در کنفرانس را ندارند اما به گواهینامه حضور و شرکت در کنفرانس احتیاج دارند می توانند با پرداخت مبلغ 40.000 تومان (هزینه صدور گواهینامه+سی دی مجموعه مقالات) درخواست خود را ثبت کنند.

 

همچنین شرایط صدور گواهینامه عضویت در کمیته علمی و گواهینامه عضویت در کمیته داوران کنفرانس نیز محیا شده و ضمن ثبت درخواست و پرداخت هزینه به مبلغ 50.000 تومان، گواهینامه مربوطه به همراه سی دی مجموعه مقالات کنفرانس برای شما ارسال خواهد شد.

 

لازم به توضیح است برای مبالغ فوق مبلغ 10.000 تومان  بابت هزینه پست پیشتاز افزوده می شود.