پیام دبیر علمی همایش
1398/05/31

 کشور عزیزمان ايران با توجه به موقعيت جغرافيايی و استراتژیک حساس خود، هم اکنون در مقطعی از تاريخ و در مرحله ای از توسعه قرار گرفته است كه تحت هر شرايطی بايد مقوله ‌ توسعه پايدار را به طور جدی مورد توجه قرار دهد و نگاه ویژه ای به علوم و فنون جدید در راستای بهبود بهره وری داشته باشد. تحقق اين امر زمانی ممكن خواهد بود كه بتوانيم با فرهنگ سازی صحیح، اطلاع رسانی، سرمایه گذاری و استفاده از همزمان از تجربه و علوم جدید، مقوله مهم و حیاتی توسعه پایدار را در جامعه گسترش دهیم و مسلماً بدون آموزش و ترویج توسعه پایدار در کشور نمی توان به نتیجه ای مطلوب دست يافت.

در راستای تحكيم و عملياتی نمودن اين عزم فراگير و بهره برداری مناسب از بركات آن، بر آن شدیم تا به منظور پیشگیری از عوارض و مشكلات احتمالی پيش رو، با توکل بر عنایت حضرت باریتعالی، با حمایت و مشارکت موثر دستگاه های علمی و اجرایی و با هدف آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته امیدوار است بتوان بیش از پیش به نتایج و اهداف بالاتری دست پیدا کرده و در مقابل پژوهشگران  این همایش سربلند گردیم. امید است برگزاری این همایش گامی موثر در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار در جمهوری اسلامی ایران باشد.